برنامه درسی

رشته ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستانبرنامه درسی

رشته فلسفه و کلام اسلامیبرنامه درسی

رشته تاریخ تشیع اثنی عشریبرنامه درسی

رشته تصوف و عرفان اسلامی | برنامه درسی

رشته حکمت‌ هنرهای دینی | برنامه درسی 

رشته دين پژوهی | برنامه درسی 

رشته شیعه شناسی | برنامه درسی

رشته عرفان اسلامی و اندیشه‌ امام خمینی | برنامه درسی 

رشته فرقه‌های تشیع | برنامه‌ درسی 

رشته مذاهب فقهی | برنامه درسی

رشته مذاهب کلامی | برنامه درسی

رشته مطالعات تطبيقي اديان گرايش الهيات مسیحی | برنامه درسی

رشته مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده | برنامه درسی

رشته مطالعات زنان گرایش حقوق | برنامه درسی

رشته وهابیت شناسی | برنامه درسی 

رشته مذاهب اسلامی گرایش تقریب | برنامه درسی

رشته تاریخ گرایش تاریخ اسلام | برنامه درسی

رشته ادبیات عربی | برنامه درسی

رشته حقوق | برنامه درسی

رشته علوم قرآن و حدیث | برنامه درسی

رشته مدیریت رسانه | برنامه درسی

رشته فلسفه اخلاق | برنامه درسی

رشته فلسفه هنر | برنامه درسی