تفاهم نامه همکاری با دانشکده شیخ طوسی عراق

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در دیدار نمایندگان دانشکده شیخ طوسی عراق با ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب، تفاهم‌نامه همکاری علمی و بورس دانشجویی بین دو مرکز به امضا رسید.

این دیدار روز شنبه 29 دی‌ماه 1397 به انجام رسید.

مطالب مشابه