در جلسه دفاع از پایان‌نامه بررسی شد؛

جایگاه شهروند خبرنگار در تهیه اخبار شبکه‌های تلویزیونی عراق

تاریخ انتشار:

در جلسه دفاع از پایان نامه، جایگاه شهروند خبرنگار در تهیه اخبار سه شبکه تلویزیونی السومریه، الفرات و العراقیه کشور عراق بررسی شد.

به گزارش دانشکده ارتباطات و رسانه؛ دانشجو محمد طاهر یعقوب از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جایگاه شهروند خبرنگار در تهیه اخبار شبکه‌های تلویزیونی عراق که آن را با راهنمایی دکتر محسن معارفی استاد راهنما و با مشاوره صبیحه عباس تالیف کرده است با کسب نمره عالی دفاع کرد.

در چکیده و روش تحقیق این پایان نامه آمده است:

پدیده شهروند خبرنگاری یک وادی جدید در عرصه رسانه است که در قالب آن هر فردی می‌تواند مانند یک خبرنگار تاثیرگذار باشد.

بسیاری بر این باورند که در قالب شهروند خبرنگاری، برخی از حوادثی که در نقاط صعب العبور یا خاص اتفاق می‌افتاد و تا پیش از این امکان رسانه‌ای شدن آن‌ها وجود نداشت، با توسعه این پدیده جای خود را در رسانه‌ها باز می‌کند؛ با افزایش کیفیت تولیدی تلفن‌های همراه، برخی از شهروند خبرنگاران هم تراز با رسانه‌های رسمی فعالیت دارند.

پدیده شهروند خبرنگار به حدی در روزگار امروز توسعه یافته که به محض اینکه یک اتفاق خاص در هر نقطه‌ای رخ می‌دهد چند دقیقه بعد آن حادثه توسط مردم عادی به‌وسیله گوشی‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی مخابره می‌شود.

در این پژوهش، پدیده شهروند خبرنگاری در شبکه‌های تلوزیونی عراق مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و تلاش شده تا نقاط ضعف و قوت شهروند خبرنگاری مورد بررسی همه جانبه قرار بگیرد؛ شهروند خبرنگاری نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی دارای ابعاد سیاه و روشنی است که حمایت یاعدم حمایت از آن را با چالش‌های روبه رو می‌نماید.

در این تحقیق با ۹ مدیر سه شبکه عراقی السومریه، الفرات والعراقیه به همراه سه نفر از اساتید دانشگاه مصاحبه انجام شده که بخشی از سوالات آن را سوالات عام و کلی در حوزه شهروند خبرنگاری با توجه به ابعاد مختلف آن شامل می‌شود و بخش دیگری از سوالات نیز مرتبط با اقدامات این شبکه‌ها و اساتید دانشگاه در مورد نحوه مواجهه یا استفاده از شهروند خبرنگاری در رسانه‌های خود بود.

روش مصاحبه در این پایان نامه روش مصاحبه عمیق و کیفی بود و تحلیل کار نیز با نرم‌افزار مکس کیودا انجام گرفت که امکان مقایسه داده در قالب آن فراهم بود.

نتایج به دست آمده از پژوهش عبارتند از : مشخص شدن جایگاه شهروند خبرنگاری در تهیه اخبار و تعابیر مثبت و منفی پیرامون آن، خصوصیات و ویژگی‌های شهروند خبرنگاری، مشخص شدن محتوای تولیدات خبرنگار شهروندی، نقش خبرنگار شهروندی در کارکردهای مختلف رسانه ای، بررسی شاخص‌های اطمینان از صحت خبر، بررسی چالش‌های توسعه خبرنگار شهروندی و آسیب‌های پیرامون، مشخص کردن روش و رویکرد شبکه السومریه، العراق و الفرات در پرداختن به تولیدات شهروند خبرنگاران و احصای پیشنهادات اساتید و کارشناسان در خصوص پدیده خبرنگار شهروندی بود.

مطالب مشابه