گروه علوم سیاسی
دانشکده مطالعات ملل اسلامی

گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی جدیدترین گروه دانشکده ادیان و مذاهب است. این گروه در حال حاضر یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. دانشجویان می‌توانند در رشته «علوم سیاسی» در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند. مدیریت گروه علوم سیاسی بر عهده دکتر هادی بیگی است.
مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات سیاسی و حقوقی دارند. از آنجا که دانشجویان این گروه بیشتر از افراد علاقمند به مباحث تاریخ سیاسی و علوم سیاسی و همچنین حقوق هستند. این گروه بیشتر به بحث و بررسی در حوزه سیستم‌های حکمرانی، تجزیه و تحلیل فعالیت‌های سیاسی، افکار سیاسی، قانون اساسی مرتبط با رفتار سیاسی سروکار دارند.
علم سیاست از منظر روش شناختی شاخه‌ای از روش‌های پژوهشی اجتماعی است. حضور علم سیاست به عنوان یک رشته دانشگاهی توسط دانشگاه‌ ادیان و مذاهب در نظام آموزشی خود رویکرد این مجموعه را نسبت به تدریس این رشته جدید التأسیس در دانشگاه مشخص می‌کند.
بیشتر اندیشمندان و دانشمندان علم سیاست در یکی یا بیشتر از این پنج شاخه سیاست تطبیقی (شامل مطالعات منطقه‌ای)، روابط بین‌الملل، فلسفه و اندیشه سیاسی،‌ اداره عمومی و حقوق عمومی این رشته مشغول به کار و مطالعه هستند.

رشته ها