اخبار دانشکده

تقویم آموزشی

تاریخ شروع
تاریخ پایان

گروه ها

اعضای هیئت علمی

درباره دانشکده

دانشکده مطالعات ملل اسلامی از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را با تدوین سرفصل رشته جریان های فکری جهان اسلام، کار خود را آغاز کرد و از مهر ۱۴۰۱ با جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، گرایش مسائل سیاسی جهان اسلام آغاز نمود. این دانشکده بر مطالعات جریان های فکری، مسائل سیاسی و اجتماعی جهان اسلام تمرکز دارد و امیدوار است تا در مهر ۱۴۰۲ با شش رشته مربوط به جهان اسلام فعالیت خود را در شناخت جهان اسلام بیشتر سازد.
از مهمترین اهداف این دانشکده این است که دانش‌پژوهان به گونه‌ای آموزش ببینند که با آگاهی از تفکرات موجود در جهان اسلام، دیدگاه‌های مربوط به آن را تبیین کنند؛ دانش‌آموختگان این دانشکده در قالب مقالات علمی پژوهشی و پایان نامه، پژوهش‌هایی را به سامان می‌رسانند که می‌تواند علاوه بر کمک به شناخت صحیح این رشته، برتری آن را نسبت به سایر حوزه‌های فکری، سیاسی و اجتماعی را به اثبات رساند. به این ترتیب در پایان دوران تحصیل دانشجویانی در این دانشکده تربیت می‌شوند که علاوه بر شناخت عمیق مباحث جهان اسلام می‌توانند به مرحله‌ی تبیین دیدگاه‌های این رشته وارد شوند و مدل‌های اجرایی این نظام را در زمینه‌های گوناگون طراحی کنند.
آموزش در دانشکده ملل در تمامی رشته‌ها و مقطع‌ها به صورت حضوری است و آموزش مجازی برای هیچ رشته و مقطعی ارائه نمی‌شود. در تحصیل به شیوه پژوهش محور دانشجو از طریق پروپوزال پذیرش می‌شود و سپس از طریق تحقیق و ارتباط با اساتید راهنما و مشاور که به تشخیص اساتید به صورت مجازی یا حضوری انجام می‌شود پایان نامه‌ی خود را انجام و ارائه می‌دهد.
پذیرش غیر‌ایرانیان در دانشکده ملل با پذیرش کسانی که تابعیت ایرانی دارند متفاوت است. تمام کسانی که تابعیت ایرانی دارند از طریق آزمون پذیرش می‌شوند اما غیرایرانیان بدون آزمون و با ارسال مدارک مورد نظر دانشگاه می‌توانند در این دانشکده برای تحصیل در رشته مورد نظر خود اقدام کنند. درخواست پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد رشته‌های این دانشکده توسط هیئت علمی گروه‌های علمی بررسی می‌شود و پس از بررسی درخواست از طریق بررسی رزومه، سطح علاقه‌مندی و … موافقت یا عدم موافقت با درخواست اعلام می‌شود. در صورت اعلام موافقت، دانشجو می‌تواند با ارائه مدارک درخواستی دانشگاه، در رشته مورد نظر خود مشغول به تحصیل شود.
دانشکده ملل در حال حاضر دارای یک گروه «علوم سیاسی» با یک رشته «علوم سیاسی» است. ریاست دانشکده بر عهده دکتر مهدی فرمانیان بوده و مدیریت گروه علوم سیاسی بر عهده‌ی دکتر هادی بیگی است.