گروه دین و هنر
دانشکده دین و هنر

گروه دین و هنر

در حال حاضر گروه دین و هنر تنها گروه دانشکده دین و هنر می‌باشد. با توجه به اینکه رشته‌های موجود در این گروه جنبه نظری و تئوری دارند مباحثی همچون رابطه دین و هنر، تجزیه و تحلیل آثار هنری مخصوصا هنرهای دینی و نقد آنها و روش‌شناسی پژوهش از رویکردهای مهم این گروه می‌باشد. با توجه به جایگاه عرفان در هنر یکی از مباحث مهم دیگری که در این گروه مورد توجه قرار داد بررسی عرفان نظری و ارتباط آن با هنر می‌باشد.

این گروه سه رشته دارد که دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در دو رشته «فلسفه هنر» و «حکمت هنر اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین در دو رشته «حکمت هنرهای دینی» و فلسفه هنر در مقطع دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه دین و هنر نیز بر عهده دکتر محمدحسین سرانجام می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری هنر در حوزه دین را دارند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مبانی فلسفی زیبایی‌شناسی در تاریخ فلسفه، بررسی تاریخی و نظری هنر و زیبایی در مکاتب مختلف فلسفی و تاریخ هنر مخصوصا تاریخ هنر ادیان.

2

رشته ها