جلسه دفاع از رساله دکتری برگزار شد:

بررسی تحلیلی تقریب گرایی در حلقه نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو سید یاسین موسوی‌زاده با عنوان «بررسی تحلیلی تقریب‌گرایی در حلقه نخبگان سیاسی در جمهوري اسلامی ایران بر پایه شاخص‌های نظری و عملی مقام معظم رهبری در حوزه تقریب»، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن نواب به عنوان استاد راهنما، دکتر علی آقانوری به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام دکتر احمد راهدار، دکتر حمیدرضا شریعتمداری و دکتر محمد غفوری‌نژاد حضور داشتند.

 

در چکیده این رساله آمده است:

در طول تاریخ درخشان اسلام، مسئله تقریب مذاهب اسلامی مورد توجه اندیشمندان و عالمان دینی بوده است و مطالعه و بررسی اندیشه دانشمندان و نخبگان در به تصویر کشیدن جریان صحیح در مسئله تقریب مذاهب اسلامی بسیار ضروری و شایسته است.

مقام معظم رهبری به عنوان رهبر مقتدر حکومت اسلامی یکی از طلایه‌داران تقریب مذاهب اسلامی دارای مبانی و شاخصه‌هایی منطبق بر آموزه‌های اصیل اسلامی است که بررسی عمل‌کرد نخبگان بر اساس این مبانی و شاخصه‌ها می‌تواند مقایسه‌ و ارزیابی دقیقی از نخبگان سیاسی و دینی ارائه نماید. از این رو در این پژوهش تلاش بر این است که تحلیلی بر اندیشه و مبانی و دستاوردهای تقریبی نخبگان سیاسی دینی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخصه‌ها و مبانی تقریبی مقام معظم رهبری داشته باشیم و نیز کنکاشی علمی در عملکرد و تحلیل و ارزیابی تقریبی ایشان بنماییم.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از نخبگان سیاسی دوران معاصر می‌باشد که از سالیان دور و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همراه همیشگی امام خمینی بوده و بعد از انقلاب نیز جزو معدود افرادی بودند که نقش تأثیرگذاری در انقلاب داشتند و همواره نقش کلیدی در روابط با کشورهای اسلامی داشتند. آیت‌الله واعظ‌زاده خراسانی و آیت‌الله تسخیری نیز از معدود نخبگان دینی شیعی ایران بودند که نقشی بی‌بدیل در ارتباط با اندیشمندان جهان اسلام و جامعه علمی اهل‌سنت داشتند و در این روابط آثار و دستاوردهای قابل ارائه‌ای از خود به یادگار گذاشتند.

از این رو با در نظر گرفتن مشخصه‌های نخبگان ذکر شده در مسئله تقریب، و با مقایسه با شاخص‌های تقریبی مقام معظم رهبری می‌توان ارزیابی روشن و مستدلی از عمل‌کرد و نیز از آرا و مبانی تقریبی ایشان ارائه نمود.

نخبگان دینی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مسئله تقریب مذاهب اسلامی، طبق شاخصه‌های تقریبی مقام معظم رهبری عمل کرده‌اند و در اقدامات خود همواره سیاست‌های مقام معظم رهبری در مسئله وحدت اسلامی را رعایت کرده‌اند.

چه‌بسا دلیل این هماهنگی متوازن، منبع واحدی است که مقام معظم رهبری و نیز نخبگان سیاسی و دینی جمهوری اسلامی ایران از آن کسب معرفت کرده‌اند.

مطالب مشابه