در فهرست نامزدهای نهایی جایزه کتاب سال قرار گرفت:

«اسلام نص گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه»

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اثر «اسلام نص‌گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه» تألیف رابرت گلیو و ترجمه سید مهدی طباطبایی و ابراهیم سلیمی نوه از مجموعه آثار منتشر شده از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان یکی از نامزدهای نهایی جایزه کتاب سال در گروه دین انتخاب شد.

گفتنی است این اثر در سال 1397 منتشر شده است و در جشنواره کتاب سال دانشجویی سال 1397 حائز رتبه «شایسته تقدیر» شد.

رابرت گلیو نویسنده این اثر در سال‌های 1392 و 1396 میهمان دانشگاه ادیان و مذاهب شده بود.

مرحله نهایی سی‌وهفتمین دوره جایزه کتاب سال بهمن‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

لینک‌های مرتبط:

 

ـ اثر «اسلام نص‌گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه» حائز رتبه شایسته تقدیر شد

ـ بازديد رابرت گلیو مولف اسلام نص گرا (Scripturalist Islam) از دانشگاه

ـ رابرت گلیو و اندرو نیومن با اساتید دانشگاه به گفتگو نشستند

مطالب مشابه