جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی گیاهان مرتبط با کیهان شناسی در دیانت زرتشتی

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو مرضیه توکل با عنوان «بررسی گیاهان مرتبط با کیهان‌شناسی در دیانت زرتشتی»، دکتر سید سعیدرضا منتظری به عنوان استاد راهنما، دکتر محمد شکری فومشی به عنوان استاد مشاور و دکتر مهدی لکزایی به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

آیین زرتشت یکی از کهن­ترین ادیان جهان است که مناسک و آیین­های بسیاری دارد. گیاهان در این دین جایگاه مهمی دارند و برخی از آن­ها نقش­های به‌سزایی بر عهده دارند. تحقیق پیش رو سعی دارد تا با معرفی این گیاهان و شناسایی ابعاد مختلف آن­ها خصوصاً از دیدگاه آیینی و اسطوره­ای، نقش آن­ها را در ساختار کلی دین نشان دهد. گیاهان هم‌چون هوم و برسم که پرکاربردترین گیاهان از جنبه­های آیینی و اسطوره­ای هستند و گیاهانی چون گئوکرنه و ریواس که بخش قابل توجهی از اسطوره­ها حول محورشان قرار گرفته است. مطالعه­ای که بر جهان­شناسی اسطوره­های دین بهی صورت گرفته است، نقش این گیاهان را برجسته‌تر نشان می‌دهد.

مطالب مشابه