دکتر محمد انصاری عنوان کرد:

برنامه های ویژه گردشگری و ایران شناسی برای دانشجویان خارجی

تاریخ انتشار:

دکتر محمد انصاری در گفتگویی با روابط عمومی عنوان کرد: از ترم گذشته دانشگاه ادیان و مذاهب در راستای اجرای کردن تفاهم‌نامه‌های همکاری علمی با دانشگاه‌های خارج از ایران، به صورت رسمی اولین گروه از دانشجویان خارجی را از کشور عراق پذیرش کرد. این دانشجویان هم‌اکنون مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند و از برنامه‌ها و امکانات آموزشی دانشگاه استفاده می‌کنند.

قائم‌مقام معاونت فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: مطابق با اسناد چشم‌انداز دانشگاه در زمینه‌های فرهنگی، علاوه بر امکانات آموزشی که در دانشگاه وجود دارد و تمامی دانشجویان اعم از بومی و خارجی می‌توانند از آن استفاده کنند معاونت فرهنگی برنامه‌های ویژه‌ای برگزار می‌کند. این برنامه‌ها با توجه به شرایط، نیازها و درخواست‌های دانشجویان با هدف رشد معنوی، روحی و عاطفی آنان در قالب مراسم‌های مختلف آیینی یا ملی، محافل هنری و ادبی و یا اردوهای علمی-فرهنگی برگزار می‌شود.

انصاری افزود: با توجه به ورود دانشجویانی از کشورهای دیگر، ضرورت ایجاب می‌کند که برنامه‌های فرهنگی دانشگاه نیز سمت و سویی در جهت زندگی معنوی و البته رفاه و رضایت این گروه از دانشجویان بگیرد. یکی از برنامه‌هایی که این معاونت در این راستا در دستور کار خود دارد و تا کنون در چند مرحله نیز اجرایی شده است، اردوهای گردشگری و ایران‌گردی است.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب توضیح داد: این اردوها تسهیلات ویژه‌ای است که دانشگاه برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته است و البته در کنار آن زیست معنوی این عزیزان نیز در دستور کار است لذا این برنامه‌ها آشنایی دانشجویان خارجی با جغرافیای طبیعی و فرهنگی کشور ایران و نیز فرهنگ، تاریخ،‌ آداب و رسوم سنتی ایرانیان را دنبال می‌کند.

دکتر محمد انصاری در پایان گفت: فردا سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در یکی از این اردوها، ۲۰ نفر از دانشجوین عراقی دانشگاه ادیان و مذاهب به شهر کاشان عزیمت می‌کنند. بازدید از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و نیز دیدار با چهره‌های علمی و فرهنگی این شهر کهن، از برنامه‌های این سفر یک‌روزه است.

مطالب مشابه