مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران:

هر خانه باید یک میز رسانه داشته باشد

تاریخ انتشار:

مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران با بیان اینکه باید زمان‌هایی را برای رسانه محدودیت ایجاد کنیم، گفت: به منظور ارتباطات موثر و قوی خانوادگی در هر خانه باید یک میز رسانه برای تلفن‌های همراه اعضای خانواده در نظر گرفت.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دکتر محمدمهدی فتوره‌چی در کارگاه تخصصی والدگری رسانه در جامعه شبکه‌ای (خطیرترین رسالت والدین مسؤول) که به همت انجمن علمی دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه برگزار شد با بیان اینکه تفکر انتقادی، شاه کلید سواد رسانه‌ای است، گفت: تربیت رسانه‌ای فرزند باید توام با آموزه‌های دینی و قرآنی همراه باشد.

مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران در ادامه والدگری رسانه‌ای را در زمره سواد تربیتی و رسانه‌ای دانست و افزود: در عصر جامعه شبکه‌ای که بعد از جامعه اطلاعاتی شکل گرفته است؛ هیچ کس نمی‌تواند اذعان کند که دارای سواد رسانه‌ای بالایی هستم، چرا که با توجه به تحولات سریع و پیدایش فناوری‌های جدید و از سویی ماهیت بین رشته‌ای سواد رسانه ای، امکان ارائه نسخه واحد برای همه کاربران به لحاظ روحیات، خلقیات، رده سنی و…نمی توان قائل شد.

مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با تاکید بر اهمیت تربیت رسانه‌ای کودکان در جامعه شبکه ای گفت. تا ۲۴ ماهگی نباید کودکان مان را در معرض هیچ مونیتوری قرار دهیم.

وی افزود در دوران نوزادی کودک در حال کسب مهارت‌های شناختی است و باید از طریق حواس پنجگانه با والدین و اطرافیانش ارتباط برقرار کند. کودک در سنین شیرخوارگی درک و فهمی از تصاویر مجازی و بازنمایی های کارتونی از حقیقت و خیال ندارد.

فتوره چی با بیان اینکه راهبرد کلی تربیت رسانه، آداب درست کاربری مجازی در سنین مختلف است، گفت: . کتاب مادران رسانه‌ای، پدران دیجیتال، نوشته یلدا اولز، ترجمه راضیه نیک طلب، رویکردی نوین و علمی به فرزندپروی در عصر دیجیتال دارد و پاسخگوی دغدغه والدین بر تاثیرات مخرب فضای مجازی است.

وی در ادامه از سواد رسانه‌ای به عنوان واکسینه شدن در برابر آسیب‌های فضای مجازی یاد کرد و افزود: سه نهاد خانواده، بستگان و مدرسه در تربیت رسانه‌ای فرزندان نقش موثری دارند.

مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران با بیان اینکه فرهنگ‌پذیری تحت تاثیر فضای مجازی است، گفت: نوجوانان و جوانان به طور میانگین ۲ تا ۷ ساعت در فضای مجازی سپری می‌کنند و تحت تاثیر فرهنگ مجازی اند.

وی در ادامه کاهش مطالعه را از آسیب‌های این فضا عنوان کرد و افزود: طبق آمارها، شبکه‌های اجتماعی عامل مداخله‌گر ۶۰ درصد طلاق‌ها و همچنین عامل اصلی ۲۰ درصد طلاق‌ها در ایران بوده است.

فتوره چی در ادامه ضرورت تحصیل مهارت‌های سواد رسانه‌ای را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه ۶۵ درصد نوجوانان و جوانان در این فضا مورد اغفال قرار می‌گیرند و ۸۰ درصد آشنایی‌ها به روابط ناسالم ختم می‌شود.

مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در ادامه انزوا طلبی، اعتیاد مجازی، بحران هویت، ازدواج سفید و ایجاد شبهه‌های دینی را از دیگرآسیب‌ها برشمرد و افزود: مدت زمان گفت و گو در خانواده‌ها از ۳۰ دقیقه در روز در سال ۸۴ به ۱۲ دقیقه کاهش یافته که آن هم تنها شامل گفت و گوهای عادی روزمره است.

وی تصریح کرد: اهمیت و ضرورت والدگری رسانه‌ای به منظور رشد شناختی کودک، برقراری پیوند عاطفی والدین با فرزندان، ایجاد انگیزه در والدین برای فراگیری مهارت‌های سواد رسانه ای، کاهش فرهنگ‌پذیری رسانه‌ای کودکان و نوجوانان، افزایش درک والدین از ویژگی‌های جهان رسانه‌ای و به عنوان مانعی برای‌ عدم گرایش فرزندان به همسالان بزهکار و اشخاص نا بهنجار باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران با بیان اینکه امروز بخش جدایی ناپذیر و هویت ساز کاربران را تلفن همراه تشکیل می‌دهد، افزود: بیشترین تعلق خاطر و عامل حواس پرتی مربوط به این وسیله ارتباطی است.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرات مخرب تلفن همراه بر روحیه انزوا طلبی در محیط خانه گفت: به منظور ارتباطات موثر و قوی خانوادگی در هر خانه باید یک میز رسانه آن هم در ورودی خانه برای تلفن‌های همراه اعضای خانواده در نظر گرفت و در واقع باید زمان‌هایی را برای رسانه محدودیت ایجاد کنیم.

فتوره چی با بیان این که رسانه‌های اجتماعی، مهم‌ترین عامل نمایش جذابیت‌های فیزیکی و ترویج نا به هنجاری هاست، گفت: فرهنگ تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی به سمت خودمحوری پیش می‌رود.

مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه در ادامه سه چالش شهرت طلبی، ترس از دست دادن دنبال کنندگان و سلفی گرفتن را مورد توجه قرار داد و گفت: والدین باید مراقب فعالیت‌های آنلاین فرزندان باشند و با آنان درباره رواج مصرف گرایی و جرایم اینترنتی وارد گفت و گو شوند.

وی در ادامه با بیان این که در برخی موارد والدین با رفتارهای نادرست خود عامل کج رفتاری فرزندان خود هستند، گفت: والدین می‌توانند با خود تنظیمی و مدیریت رفتار آنلاین خود برای فرزندان الگو باشند.

مدیر علمی آموزشی انجمن سواد رسانه‌ای ایران در ادامه تربیت رسانه‌ای را به الماس تشبیه کرد و گفت: والدین می‌توانند با وضع قوانین استفاده از فضای مجازی در خانه و نظارت بر حسن اجرا ی قوانین، ارتباط موثر و عمیق عاطفی، اقتدار منطقی و منعطف، کسب سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای در جهت ایفای نقش والدگری رسانه‌ای گام‌های موثری بر دارند.

مطالب مشابه