کارشناس مدیریت رسانه تاکید کرد:

ضرورت وجود شبکه ملی اطلاعات در نبرد نابرابر کنونی

تاریخ انتشار:

کارشناس مدیریت رسانه گفت: وجود شبکه ملی اطلاعات در جنگی که به جای توپ و تفنگ از رسانه استفاده می‌شود،ضروری است.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات، حمیدرضا حسینی دانا، کارشناس مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه گفت: جنگ‌های نسل جدید نه تنها خونریزی و کشتن به همراه ندارد، بلکه روحیه افراد، آرمان ها، باورها و ارزش ها را نابود می کند و به جای توپ و تفنگ از رسانه در این جنگ نا برابر استفاده می شود.

وی ادامه داد:گلوله هایی که در این توپ و تفنگ های جدید سوار می شود، اطلاعا ت خود مردم است که از مردم دریافت کرده و علیه شان دستکاری می کنند و مجددا به سمت آنها، اطلاعات را ارسال می کنند؛ به همین ترتیب هر کس براساس اطلاعات خودش در این جنگ مورد هجوم قرار می گیرد.

حسینی دانا افزود:شبکهٔ ملی اطلاعات که با نام‌های دیگر اینترنت ملی و شبکهٔ ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود. این شبکه پروژه‌ای برای توسعه زیرساخت اطلاعاتی امن و پایدار ملی در ایران است.

این کارشناس رسانه عنوان کرد:در کشورمان ایجاد شبکه ملی ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در دستور کار است و سال هاست روی این موضوع کار می شود، اما هنوز نمود خارجی و عینی آن ملموس نیست، اگرچه برخی از اتفاقات و رودیداها مانند فاجعه  سبب شده است تا ما بیشتر در این زمینه تلاش کنیم.

وی بیان کرد:اگر شبکه ملی و هر فناوری روز دیگری را نداشته باشیم، یا برایش برنامه ریزی نکنیم، نمونۀ بومی اش را نسازیم و یا از کاربردهای آن مطلع نباشیم و نتوانیم استفاده مفیدی از آن داشته باشیم، به دلایل مختلف این فناوری ها از هر سد مقاومتی عبور می کنند و خودشان را به ما می رسانند، زیرا خاصیت فناوری های نو اینچنین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت:این فناوری ها زمانی که خودشان را به ما می رسانند، با خود یکسری نیازهای روز را به سمت ما می آورند و ما را مجبور می کند که از آنها استفاده کنیم؛ بنابراین هیچ فناوری در دنیا وجود ندارد که ایجاد شده باشد و ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم و یا در کوتاه مدت و میان مدت به آن نیازمند نباشیم.

مطالب مشابه