دانشکده علوم و معارف قرآنی برگزار می‌کند؛

کارگاه آموزشی نرم‌افزارها و پایگاه‌های اینترنتی نور

تاریخ انتشار:

دانشکده علوم و معارف قرآن با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند: دوره آموزش نرم افزارها و پایگاههای اینترنتی نور

باسمه تعالی

دانشکده علوم و معارف قرآن با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به مناسبت هفته پژوهش برگزار می‌کند

دوره آموزش نرم افزارها و پایگاههای اینترنتی نور

زمان: سه شنبه ها ساعت 13/30 ( 4 جلسه )

مکان: قم – بلوار امین – خیابان جمهوری اسلامی – ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

به علت ظرفیت محدود اولویت با افرادیست که سریعتر ثبت نام کنند.

شماره تماس جهت ثبت نام: 02537777930 داخلی 9044

تماس در ساعت اداری معاونت دانشکده علوم و معارف قرآنی دانشگاه ادیان و مذاهب

مطالب مشابه