با سخنرانی دکتر حسین جهان‌تیغ برگزار می شود؛

نشست علمی«انقلاب اسلامی،مدیران و اهل سنت جنوب شرق ایران»

تاریخ انتشار:

با سخنرانی دکتر حسین جهان‌تیغ نشست علمی«انقلاب اسلامی،مدیران و اهل سنت جنوب شرق ایران» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به همت دانشکده مطالعات ملل اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب نشست علمی«انقلاب اسلامی،مدیران و اهل سنت جنوب شرق ایران» برگزار می‌شود.

در این نشست که ساعت 12:30 روز چهارشنبه 9 آذرماه 1401 در سالن شهید بهشتی(ره) برگزار خواهد شد دکتر حسین جهان‌تیغ عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به ایراد سخن خواهد پرداخت.

گفتنی است شرکت در این نشست برای عموم دانشجویان آزاد است.

مطالب مشابه