با حضور معاون ارتباطات و امور بین‌الملل؛

تفاهم نامه همکاری کمیته بین المللی کنفرانس بین المللی خانواده و تربیت معنوی امضا شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری با محوریت توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت‌های علمی ـ پژوهشی و بین‌المللی میان دانشگاه ادیان و مذاهب و کمیته بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی خانواده و تربیت معنوی در دانشگاه ادیان به امضای حجت‌الاسلام محمد مهدی تسخیری، معاون ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه ادیان حجت‌الاسلام سید مصطفی دریاباری مسئول کمیته بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی خانواده و تربیت معنوی رسید.

بر اساس این گزارش، دانشگاه ادیان و مذاهب در زمینه برگزاری پیش نشست‌های کنفرانس بین‌المللی خانواده و تربیت معنوی در عرصه بین‌المللی به زبان‌های مختلف؛ دعوت از اساتید داخلی و خارجی همکار با دانشگاه ادیان و مذاهب جهت عضویت در کمیته بین‌المللی کنفرانس، شرکت در پیش نشست‌های بین‌المللی و ارائه مقاله به کنفرانس؛ دعوت از دانشگاه‌های خارجی همکار با دانشگاه ادیان و مذاهب جهت حمایت از کنفرانس و دعوت از دانشجویان خارجی دانشگاه ادیان و مذاهب برای ارسال مقاله به کنفرانس با کمیته بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی خانواده و تربیت معنوی همکاری خواهد کرد.

مطالب مشابه