گروه حقوق و فقه مقارن
دانشکده مذاهب اسلامی

گروه حقوق و فقه مقارن

گروه حقوق و فقه مقارن یکی از گروه‌های دانشکده مذاهب اسلامی است. این گروه پنج رشته دارد که یک رشته در مقطع کارشناسی، سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع دکتری است. دانشجویان می‌توانند در رشته «فقه و حقوق اسلامی» در مقطع کارشناسی، در رشته «مذاهب فقهی»، «فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی»، «فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته «مذاهب فقهی» در مقطع دکتری تحصیل کنند. ریاست این گروه بر عهده دکتر حسین رجبی است.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات فقه و حقوق اسلامی دارند. دانش آموختگان این دانشکده به عنوان قضات، وکلا، و کارشناسان حقوقی آشنا به مبانی فقه اسلامی در سطح داخلی و بین المللی می‌توانند ایفا نقش کنند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از اصول فقه تطبیقی، فقه حنفی و شافعی، فقه مالکی و حنبلی، فقه امامیه و زیدیه و تاریخ مذاهب فقهی.

رشته ها