گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشکده فلسفه

گروه فلسفه و کلام اسلامی

گروه فلسفه و کلام اسلامی یکی از گروه‌های دانشکده فلسفه می‌باشد. این گروه بر شناخت فلسفه و کلام اسلامی تمرکز دارد. گروه فلسفه و کلام اسلامی در حال حاضر یک رشته دارد که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می‌شود. دانشجویان می‌توانند در رشته «فلسفه و کلام اسلامی» در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کنند. مدیریت گروه فلسفه و کلام اسلامی بر عهده دکتر محمد کیوانفر می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری فلسفه و کلام اسلامی دارند. آراء و نظرات فیلسوفان برجسته اسلام همچون ابن سینا، شیخ اشراق، و ملاصدرا در سه مکتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد و سعی بر آن است که دانش‌پژوهان شناخت و تسلط نسبی بر مباحث فلسفی و کلامی مطرح در جهان اسلام بدست آورند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از فلسفه سینوی، فلسفه اشراق، فلسفه ملاصدرا، منطق جدید، مسائل کلامی جدید، و فلسفه تطبیقی.

رشته ها