گروه فلسفه معاصر
دانشکده فلسفه

گروه فلسفه معاصر

گروه فلسفه معاصر یکی دیگر از گروه‌های دانشکده فلسفه می‌باشد. این گروه در حال حاضر دو رشته به نام «فلسفه دین» و نیز «اخلاق گرایش فلسفه اخلاق» دارد که هر دو در مقطع کارشناسی ارشد می‌باشد. مدیریت گروه فلسفه معاصر بر عهده دکتر وحید سهرابی‌فر است.

گروه فلسفه معاصر بر شناخت دین با رویکرد فلسفی تمرکز دارد. مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری و روش‌شناختی فلسفه دین و فلسفه اخلاق دارد. اعضای هیئت علمی این گروه می‌کوشند با محوریت چهار معیار اسلامی‌سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی به تولید فلسفه دین اسلامی و ترویج و تعمیق مباحث دینی بپردازند. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از نبوت، وحی و تجربه دینی، علم و دین، انسان‌شناسی، کلیات فلسفه اخلاق، فرااخلاق، و تاریخ فلسفه اخلاق در اسلام و غرب.

رشته ها