گروه عرفان اسلامی
دانشکده عرفان

گروه عرفان اسلامی

گروه عرفان اسلامی یکی از گروه‌های دانشکده عرفان می‌باشد. این گروه رشته «تصوف و عرفان اسلامی» را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و رشته «عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی» را در مقطع دکتری و رشته ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان معاصر در مقطع دکتری ارائه می‌دهد. مدیریت گروه عرفان اسلامی بر عهده دکتر امیر جوان آراسته می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری و عملی عرفان اسلامی دارند. بعلاوه در این گروه تلاش می‌شود مطالعات تطبیقی در خصوص عرفان اسلامی با عرفان ادیان دیگر بخصوص ادیان ابراهیمی انجام شود. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از وجودشناسی عرفانی، انسان شناسی عرفانی، تاریخ تصوف و عرفان اسلامی در جهان، عرفان عملی و روشهای سیر و سلوک، و عرفان تطبیقی.

رشته ها