گروه شیعه شناسی گرایش کلام
دانشکده شیعه‌شناسی

گروه شیعه شناسی گرایش کلام

گروه شیعه شناسی گرایش کلام یکی از گروه‌های دانشکده شیعه‌شناسی است. این گروه یک رشته به نام «شیعه‌شناسی» دارد که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. تمرکز گروه کلام شیعه بر شناخت شاخه‌های مختلف تشیع اعم از فرقه های زنده یا منقرض شده ی آن با رویکرد کلامی-تاریخی است. مدیریت گروه کلام شیعه در حال حاضر بر عهده جناب آقای دکتر محمد جاودان می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری کلام شیعه دارند. در این گروه هدف اصلی تحقق نگاهی جامع و کلان به تشیع است که به صورت مطالعات علمی و با هدف کشف حقایق کلامی و تاریخی و نه با اهداف ترویجی و تبلیغی انجام می‌گیرد. هر چند دانش آموختگان این گروه توانمندی تبلیغ معارف و آموزه‌های شیعه را نیز کسب خواهند کرد. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع، آموزه‌های شیعه با رویکرد شبهه، مکاتب کلامی شیعه، شیعه و علوم و تمدن اسلامی، تشیع و عقل گرایی، امامت و شبهات کلامی تاریخی، و تاریخ کلام شیعه.

رشته ها