دانشکده شیعه‌شناسی

گروه کلام شیعه

گروه کلام شیعه یکی از گروه‌های دانشکده شیعه‌شناسی است. این گروه یک رشته به نام «شیعه‌شناسی» دارد که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. تمرکز گروه کلام شیعه بر شناخت شاخه‌های مختلف تشیع اعم از فرقه های زنده یا منقرض شده ی آن با رویکرد کلامی-تاریخی است. مدیریت گروه کلام شیعه بر عهده دکتر محمدرضا ملانوری می‌باشد.

مطالب و دروس ارائه شده در رشته‌های مختلف این گروه سمت و سوی مطالعات نظری کلام شیعه دارند. در این گروه هدف اصلی تحقق نگاهی جامع و کلان به تشیع است که به صورت مطالعات علمی و با هدف کشف حقایق کلامی و تاریخی و نه با اهداف ترویجی و تبلیغی انجام می‌گیرد. هر چند دانش آموختگان این گروه توانمندی تبلیغ معارف و آموزه‌های شیعه را نیز کسب خواهند کرد. از جمله مباحثی که در این گروه تدریس می‌شوند عبارتند از مفهوم و تاریخ پیدایش تشیع، آموزه‌های شیعه با رویکرد شبهه، مکاتب کلامی شیعه، شیعه و علوم و تمدن اسلامی، تشیع و عقل گرایی، امامت و شبهات کلامی تاریخی، و تاریخ کلام شیعه.

رشته ها