دانشکده‌ها

دانشگاه ادیان و مذاهب از همان آغاز کارش که به صورت موسسه‌ای غیر انتفاعی با نام مرکز آموزش عالی مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب فعالیت می‌کرد در حال گسترش و توسعه بود. در سال‌های بعد از تبدیل شدنش به دانشگاه نیز این توسعه و گسترش ادامه یافت تا حدی که بعد از حدود ۱۳ سال از فعالیتش به عنوان دانشگاه ۱۴دانشکده و حدود ۸۰ رشته در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

دانشکده ادیان

دانشکده تاریخ

دانشکده تعلیم و تربیت

دانشکده حقوق

دانشکده دین و هنر

دانشکده زبان و فرهنگ ملل

دانشکده زن و خانواده

دانشکده شیعه‌شناسی

دانشکده عرفان

دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه

دانشکده علوم قرآنی

دانشکده فلسفه

دانشکده مذاهب اسلامی

دانشکده مطالعات ملل اسلامی