دانشکده ها

دانشگاه ادیان و مذاهب از همان آغاز کارش که به صورت موسسه‌ای غیر انتفاعی با نام مرکز آموزش عالی مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب فعالیت می‌کرد در حال گسترش و توسعه بود. در سال‌های بعد از تبدیل شدنش به دانشگاه نیز این توسعه و گسترش ادامه یافت تا حدی که بعد از حدود ۱۳ سال از فعالیتش به عنوان دانشگاه ۱۲ دانشکده و حدود ۵۰ رشته در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.