News

Chart

سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی
Superior Position: رئیس دانشگاه
Education: دکتری

ـ برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مدیریت امور فرهنگی و مدیریت امور دانشجویی برای گسترش و تعمیق ارزش‌های اسلامی و انقلابی در همه‌ی سطوح دانشگاه

ـ حمایت از توسعه انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی دانشگاه در زمینه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی

ـ شناسایی قابلیت‌ها و توانایی‌های دانشجویان، فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و سازماندهی فعالیت‌ها، در راستای ارتقای سطح فرهنگی و هنری دانشجویان

ـ بستر سازی و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

ـ پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و پیگیری وظایف محوله

ـ نظارت بر تأمین و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان و …

ـ نظرخواهی از دانشجویان در خصوص اقدامات مدیریت امور فرهنگی و دانشجویی

ـ ارائه برنامه‌های اجرایی دانشجویی- فرهنگی برای رشد کمی و کیفی معاونت مربوطه با همکاری سایر اعضاء در راستای طرح جامع راهبردی و چشم‌انداز دانشگاه

معاونت فرهنگی دارای قائم مقام و مدیریت امور فرهنگی می‌باشد.

مدیر‌کل برنامه‌ریزی فرهنگی
Superior Position: معاون امور فرهنگی و دانشجویی

ـ اجرای طرح‌‌های فوق‌برنامه فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و هنری

ـ ارتباط و همکاری با مراکز و نهاد­های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور به منظور بهبود سطح فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه

ـ برگزاری جشن‌های فارغ‌التحصیلی با همکاری روابط عمومی

ـ زمینه‌­سازی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف و وظایف دانشگاه

ـ نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

ـ ایجاد تسهیلات لازم در خصوص فعالیت‌های ورزشی به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در فعالیت‌های ورزشی

ـ برنامه‌ریزی و نظارت برای توسعه آموزش‌های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آن‌ها و بهره‌وری هماهنگ از توان موجود نهاد‌های اسلامی و انقلابی

ـ برگزاری جشن ازدواج دانشجویی، عمره دانشجویی و اردوها و سفرهای علمی و فرهنگی پس از تصویب در شورای دانشجویی- فرهنگی

ـ ارائه تسهیلات لازم و نظارت بر نشریات دانشجویی

ـ پیگیری امور اداری و مالی انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌ها و همکاری در تحقق برنامه‌ها و فعالیت‌های‌شان

ـ اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و فعالیت‌های دانشجویی از طریق نشریات و نیز سایت‌های خبری

ـ ارزیابی سالیانه فعالیت‌های انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌ها و تشویق اقدامات برتر

مدیر‌کل حمایت و پشتیبانی فرهنگی
Superior Position: معاونت فرهنگی و اجتماعی
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی،ارتباط، همکاری مطلوب و جلب مشارکت مطلوب و موثر میان نهادهای مختلف فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ،دانشجوئی و دانشگاهی داخل دانشگاه
 • ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روحی، روانی و جسمی دانشجویان و برنامه‌ریزی و استفاده از تمام امکانات جهت ارتقای آن و رفع مشکلات موجود اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی واحدهای فرهنگی و فعالیت های دانشجویی
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف راه‌اندازی شرکت های دانش بنیان، تقویت مراکز رشد، کارآفرینی و توجه به تولید
 • گسترش روابط میان اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان و کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی
 • طرح، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن با هدف ایجاد خلاقیت، جذب دانشجویان علاقه‌مند و مدیریت مطلوب برنامه‌ها
 • برنامه‌ریزی برای آموزش‌های علمی، عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی و هنری برای دانشجویان و نظارت برحسن اجرای آن
 • تلطیف و سالم‌سازی روابط عمومی و اخلاقی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری دانشگاه.
 • پیشنهاد برنامه‌های ارزشی، اعتقادی، دینی، فرهنگی و هنری متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور به شوراهای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله.
 • پیشنهاد تأسیس کانون‌ها، انجمن‌ها و شوراهای مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، کارآفرینی و تقویت تولید ملی، تقویت کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری اردوهای علمی و سیاحتی برای دانشجویان.
 • مهیا کردن زمینه‌های لازم در ایجاد هسته‌های علمی دانشجویان و دانشگاهیان با هدف مشارکت مسئولانه و دلسوزانه در نقش آفرینی مؤثر آنها در فضای اقتصادی و اجتماعی دانشگاه، جامعه و بین‌الملل.
رئیس اداره کانون‌ها و انجمن‌های دانشجویی
Superior Position: مدیرکل حمایت و پشتیبانی فرهنگی
کارشناس نظارت بر محتوای فرهنگی و اجتماعی
Superior Position: مدیرکل برنامه‌ریزی فرهنگی
کارشناس فرهنگی شبکه‌های مجازی
Superior Position: مدیرکل برنامه‌ریزی فرهنگی
کارشناس پیگیری دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
Superior Position: معاونت فرهنگی و اجتماعی