در بازدید رئیس کتابخانه ادیان و مذاهب از روابط عمومی…

گسترش همکاری معاونت پژوهش و روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی، مهدی محمدی شجاعی رئیس کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب و مدیر انتشارات دانشگاه به همراه مهدی عیوضی مدیر پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور در روابط عمومی دانشگاه، از نزدیک با فعالیت‌های روابط عمومی آشنا شدند.

در این دیدار که با حضور رئیس اداره روابط عمومی صورت گرفت، دو طرف درباره نحوه تعاملات دو مرکز و گسترش همکاری‌ها و انعکاس هرچه بهتر اخبار فعالیت‌های معاونت پژوهشی بحث و گفت‌وگو شد.

محمدی شجاعی ضمن اعلام خبر رونمایی از دانشنامه دین بریل که در دو جلد ترجمه شده است، به فعالیت‌های بین‌المللی انتشارات ادیان و مذاهب اشاره کرد.

مهدی عیوضی نیز درباره روند تدوین دانشنامه دین بریل به عنوان یک اثر فاخر علمی که از سوی مجموعه‌ای از پژوهشگران و مترجمان فرهیخته ترجمه شده است، گفت‌وگو کرد.

در پایان این دیدار، رئیس اداره روابط عمومی از آمادگی روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب برای انعکاس هرچه بهتر فعالیت‌های دانشگاه به‌خصوص معاونت پژوهش و زیرمجموعه‌های آن از جمله انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب خبر داد.

مطالب مشابه