دانشکده زن و خانواده برگزار می‌کند:

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولان دانشکده زن و خانواده

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشکده زن و خانواده به مناسبت آغاز ترم جدید تحصیلی دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست صمیمی پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولان دانشکده زن و خانواده را برگزار می‌کند.

این نشست روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 از ساعت 12:45 تا 14:30 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه