معاونت فرهنگی دانشگاه خبر داد:

مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احمدرضا مفتاح رئیس دانشکده ادیان روز پنجشنبه 4 مهرماه 1398 بعد از نماز عصر در نمازخانه دانشگاه به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

این سخنرانی به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

معاونت فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزارکننده این مراسم خواهد بود.

مطالب مشابه