با عنوان فصلنامه عرفان‌پژوهی؛

تازه ترین نشریه دانشگاه فراخوان مقاله داد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، تازه‌ترین نشریه دانشگاه با عنوان «فصلنامه عرفان‌پژوهی» با محوریت عرفان اسلامی، عرفان در ادیان، جنبش‌های نوپدید دینی (عرفان‌های نوظهور)، آموزه‌های معنوی و عرفانی در آیات و روایات، فلسفه عرفان و … با هدف اخذ مجوز علمي پژوهشي فراخوان مقاله داد.

از صاحب‌نظران دعوت مي‌شود مقالات خود را به منظور انتشار با روي‌كرد تحلیلی در طرح مسائل، ديدگاه‌ها، چالش‌ها، پاسخ‌ها و هم‌چنين، نقد و بررسي  مسائل مربوط به حوزه مطالعاتی عرفان و معنویت به ایمیل   vasfe.jamal@gmail.com ارسال کنند و برای اطلاعات بیشتر با شماره 02532802618 داخلی 288 (آقای مهدوی بصیر)‌ تماس بگيرند.

مطالب مشابه