جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد برگزار شد:

بررسی توصیفی تفاسیر عرفانی از قرن سوم تا قرن چهاردهم هجری قمری

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو فائقه الملوک حقیقی با عنوان «بررسی توصیفی تفاسیر عرفانی از قرن سوم تا قرن چهاردهم هجری قمری»، دکتر رحمان بوالحسنی به عنوان استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا الهی‌منش به عنوان استاد داور حضور داشتند.

 

مطالب مشابه