حضور هیئتی از دانشجویان دانشگاه ادیان در دانشگاه اف یو برلین آلمان

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب هیئتی از دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب که در اردویی علمی در آلمان به سر می‌برند از دانشگاه اف یو برلین دیدن کردند.

این عده از دانشجویان که عمدتاً از مقطع دکتری هستند ضمن حضور در دانشگاه اف یو برلین، با میزبانی پروفسور یوهانس نیهوف که با دانشگاه ادیان و مذاهب همکاری علمی چندساله دارد، از کتابخانه، دانشکده زبان‌شناسی و دانشکده الهیات این دانشگاه دیدن کردند.

این دانشجویان همچنین در کارگاهی علمی با حضور روسای این دو دانشکده شرکت کرده و درباره موضوعات تحقیقی خود در رساله‌های دکتری‌شان به تبادل‌نظر با اساتید آلمانی پرداختند.

گفتنی است این اردو ادامه دارد و اخبار آن تکمیل می‌شود.

مطالب مشابه