به همت دانشکده عرفان:

نشست علمی «جریان‌شناسی طریقت تیجانیه در غرب آفریقا» برگزار می‌شود.

تاریخ انتشار:

 

 

به همت دانشکده عرفان:

پنج شنبه 12 بهمن 1402

ساعت10:30 سالن شهید بهشتی

 

مطالب مشابه