به قلم جناب حجت الاسلام دکتر حمیدرضا شریعتمداری؛

کتاب «مطالعات مقایسه ای فرق شیعه(مبانی کلامی)» منتشر شد.

تاریخ انتشار:

کتاب «مطالعات مقایسه ای فرق شیعه(مبانی کلامی)» اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شریعتمداری عضو هیئت علمی دانشکده شیعه شناسی منتشر شد.

کتاب حاضر با هدف شناخت زیدیه و اسماعیلیه نگارش شده است و می کوشد به دور از نگاه های جدلی و ادبیات انتقادی و تخریبی، فرقِ شیعی زنده و پاینده را کنار هم بنشاند، آن ها را بشناساند و از منظر کلامی آنها را بسنجد و مقایسه کند.
این پژوهش در نه گفتار و دو ضمیمه سامان یافته است.
گفتار اول: گستره تشیع اعتقادی.
گفتار دوم: مروری بر زیدیه و اسماعیلیه
گفتار سوم: مقایسه میان امامیه، زیدیه و اسماعیلیه در منابع تفکر
گفتار چهارم: مقایسه میان سه گرایش شیعی در الهیات(جهان بینی)
گفتار پنجم: مقایسه میان امامیه، زیدیه و اسماعیلیه در امامت
گفتار ششم: جایگاه امام صادق(ع) در فرق شیعه
گفتار هفتم: بررسی روش شناسانه تأویلات اسماعیلی با نگاهی به دیگر انواع تأویلات در سنت اسلامی
گفتار هشتم: نکوداشت غدیر در اسماعیلیه
گفتار نهم: قرامطه پژوهی
ضمیمه اول: التأویل الاسماعیلی: ابوحاتم الرازی نموذجا
ضمیمه دوم: النص و الغدیر حسب المذهب الاسماعیلی

مطالب مشابه