بازدید هیئتی از علمای حوزوی و دانشگاهی روسیه از دانشگاه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، پنج نفر از علمای حوزوی و دانشگاهی روسیه ضمن حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب زمینه‌های همکاری علمی دو طرف را بررسی کردند.

این گروه در دیدار با دکتر عارف زاده و دکتر انصاری پور از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با تاریخچه، ساختار آموزشی، و فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه آشنا شدند.

دکتر عارف زاده در این دیدار ضمن برشمردن نقاط مشترک مذاهب ارتدکس و تشیع در پایبندی به اصول دینی پیشنهاد کرد تا به‌منظور شناخت بیشتر دو طرف از یکدیگر، اساتیدی از روسیه و ایران دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت مشترک جهت معرفی تشیع و مسیحیت ارتدکس برگزار کنند.

دکتر انصاری پور نیز در این نشست با اشاره به نزدیکی دو مذهب تشیع و مسیحیت ارتدکس در آموزه‌های عرفانی بر لزوم همکاری علمی دو طرف تأکید کرد.

مطالب مشابه