باصدور حکمی از سوی محمد علی زلفی گل؛

دکتر رحمان بوالحسنی سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب شد

تاریخ انتشار:

دکتر رحمان بوالحسنی تا تعیین تکلیف رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از سوی هیئت امنا به سمت سرپرست موقت این دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم،تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر رحمان بوالحسنی را به سمت سرپرست موقت دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب کرد.
متن حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است.

 

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر رحمان بوالحسنی معاون محترم آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب

با سلام و احترام؛
با عنایت به جایگاه و تجربه مدیریتی، توانمندی و عضویت شما در هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به موجب این حکم جناب عالی را تا تعیین تکلیف ریاست آن دانشگاه از سوی هیئت امنا، به سمت سرپرست موقت دانشگاه ادیان و مذاهب منصوب می‌کنم. انتظار می‌رود که با استعانت و توکل بر خدا کلیه وظايف مقرر رئيس آن دانشگاه را در چارچوب اساسنامه به خوبی دنبال و در اسرع وقت موارد زیر را پیگیری کنید و به انجام رسانید:
۱. تدبیر امور جاری آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات و بخش نامه‌ها؛
۲. تشکیل هیئت امنای آن دانشگاه به منظور انتخاب و تعیین رئیس دانشگاه؛
۳. صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان بین المللی واجد شرایط؛
۴. همکاری با کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف دانشجویان بین المللی که هنوز مشکلات آنان رفع نشده است؛
۵. تهیه گزارشی دقیق و جامع از روند جذب دانشجویان بین المللی، وضعیت موجود و مشکلات باقیمانده آنان.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جناب عالی را مسئلت دارم.

روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب با تبریک به دکتر رحمان بوالحسنی برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی توفیق از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

مطالب مشابه