برگزاری اولین جلسه انجمن علمی دانشجویی تاریخ اسلام و تشیع

تاریخ انتشار:

 

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی دانشجویی تاریخ اسلام و تشیع

اولین جلسه انجمن علمی تاریخ در تاریخ 1401/11/01 با حضور نماینده محترم معاونت فرهنگی جناب آقای دکتر باباجانی در دانشکده تاریخ برگزار گردید و ضمن ترسیم مسیر فعالیت‌های انجمن به برگزاری انتخابات داخلی هیئت رئیسه پرداخته شد.

در این جلسه آقای سعیدیان دبیر انجمن انتخاب شدند و همچنین دیگر اعضا به شرح ذیل تقسیم وظایف کردند:

خانم زهرا کبیری پور مسئول برگزاری نشست‌ها، کرسی های علمی_ترویجی و مسئول محتوای کانال انجمن،

آقای اسماعیل مردانی گرم دره مسئول اردویی و روابط عمومی انجمن،

خانم آمنه کیوان مسئول برگزاری کارگاه،

و خانم نجمه حسینمردی مسئول مجلات و رسانه ی انجمن.

مطالب مشابه