دکتر فتوره‌چی بررسی کرد؛

رابطه سواد هوش مصنوعی با سواد رسانه‌ای

تاریخ انتشار:

استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه گفت:سواد هوش مصنوعی می‌تواند در بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای مختلف حوزه رسانه‌های نوین مفید باشد.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه؛ دکتر محمدمهدی فتوره‌چی در خصوص سواد هوش مصنوعی و ارتباطش با سواد رسانه‌ای گفت: یکی از معیارهای مهم مواجهه با فناوری‌های نوین، سواد هوش مصنوعی است.

استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه افزود:سواد هوش مصنوعی به مجموعه مهارت‌ها و دانش کاربران در زمینه‌ی فناوری هوش مصنوعی گفته می‌شود.

وی ادامه داد: با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، سواد هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین مباحث فناوری به شمار می‌رود.

فتوره‌چی با بیان اینکه سواد رسانه‌ای و سواد هوش مصنوعی دو مفهوم متفاوت‌اند. گفت:سواد رسانه‌ای شامل مجموعه مهارت‌ها و دانش کاربران در زمینه رسانه‌های جمعی، ارتباطات، رسانه‌های نوین و اطلاع‌رسانی است در حالی که سواد هوش مصنوعی بیشتر به مهارت‌ها و دانش مرتبط با فناوری هوش مصنوعی مربوط است.

استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی و رسانه اضافه کرد: در حوزه رسانه‌های نوین، سواد هوش مصنوعی می‌تواند در طراحی و توسعه سامانه‌های پردازش زبان طبیعی، تحلیل داده‌های رسانه‌ای، سیستم‌های پیشنهاددهی و همچنین بهینه‌سازی محتوا و مدیریت اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت:سواد هوش مصنوعی می‌تواند در بهبود و بهینه‌سازی فرآیندهای مختلف حوزه رسانه‌های نوین مفید باشد.

مطالب مشابه