در یک مقاله بررسی شد؛

اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای به دانشجویان و تاثیر آن بر انگیزش تحصیلی

تاریخ انتشار:

در مقاله اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای به دانشجویان و تاثیر آن بر انگیزش تحصیلی، آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان متغیر مستقل و انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه ؛ محمد نجفی زالی،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه در مقاله‌ای به بررسی اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای به دانشجویان و تاثیر آن بر انگیزش تحصیلی پرداخته است.

در خلاصه چکیده این مقاله آمده است:

هدف این پژوهش اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای به دانشجویان و تاثیر آن بر انگیزش تحصیلی است

شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی همواره از حیطه‌های مورد علاقه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزه‌های مختلف دانش بشری بوده است.

بررسی ادبیات این موضوع حاکی از آن است که محققان در بررسی همه جانبه چنین پدیده‌ای همواره به عوامل درون فردی روان شناختی و محیطی مؤثر بر آن پرداخته اند.

مطمئنا در هیچ پژوهشی امکان جمع آوری و تحلیل همه‌ این متغیرها در کنار هم وجود ندارد. با این حال در سالهای اخیر پژوهشگران درصدد شناسایی متغیرهایی بوده‌اند که بتوان آن‌ها را با کمک آموزش تغییر داده و به این ترتیب عملکرد تحصیلی را ارتقا بخشند، براین اساس متغیرهای محیطی، شناختی و انگیزشی که از ویژگی تغییرپذیری برخوردار بوده و متأثر از بافت می‌باشند، مورد توجه خاصی واقع شده است (حجازی، رستگار و جهرمی، ۱۳۸۷)

در این تحقیق آموزش سواد رسانه ای به عنوان متغیر مستقل و انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: آموزش، سواد رسانه‌ای، انگیزش تحصیلی

پی دی اف کامل مقاله در لینک زیر قابل دریافت است.

بررسی اهمیت آموزش سواد رسانه ای به دانشجویان و تاثیر آن بر انگیزش تحصیلی

مطالب مشابه