به همت دانشکده فلسفه؛

مدرسه بهاره دانشکده فلسفه با حضور اساتید و علاقمندان این رشته برگزار شد

تاریخ انتشار:
مدرسه بهاره دانشکده فلسفه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مدرسه بهاره دانشکده فلسفه با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشکده برگزار شد. در این مدرسه یک روزه، اساتید فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب در سخنرانی‌های متعدد بیان کردند که شاید علت اصلی شگفت انگیز بودن فلسفه این نکته باشد که هر کس می تواند به شکل مطلوب خودش، آن را در ذهنش شکل دهد: در فلسفه، چیزی را که دیگران درباره موضوعی مشخص بیان کرده اند، درک می کنیم و سپس خودمان تصمیم می گیریم که آیا آن گفته ها درست هستند یا خیر. مطالعه فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد.

در این نشست دکتر حامد قدیری با موضوع فلسفه چگونه ما را نجات خواهد داد؟ بیان داشت که فلسفه دانشگاهی با فلسفه حوزوی متفاوت است. کار فلسفی بدون تصویر داشتن فقط فیلسوفان را شبیه تکنسین ها می‌کند. نظر شخصی بنده این است که تفاوت شان در خطر و خطیر بودن است. فلسفه باید درباره اعتباریات و مسائل ذهنی صحبت کند.

دکتر نعیمه پورمحمدی در این نشست موضوع صحبت خود را پیرامون فلسفه دین با دین چه می‌کند؟ اثبات، انکار یا درنگ؟ آغاز نموده و بیان کرد فلسفه دین به رغم اینکه ارزیابی می‌کند دارد کار خطیر را انجام می‌دهد. آیا فلسفه دین مایل به یک سنت دینی است؟ به رغم ادعا در تحصیل فلسفه دین. فلسفه دین از الهیات جداست و باید باورهای عقلی را نیز ارزیابی کند. من می‌خواهم بگویم که فیلسوف می‌خواهد به یک هدفی برسد و دنبال شناخت نیست. درنگ خالی از اثبات و انکار نیست. یا اینکه فیلسوف دنبال بازنگری است.

دکتر سیدجمال‌الدین میرشرف‌الدین نیز با موضوع فلسفه اخلاق به چه کار زندگی می‌آید؟ صحبت‌های خود را آغاز نمود و گفت فلسفه اخلاق، به عنوان شاخه‌ای از تفکر فلسفی که درباره رفتار درست و غلط و خوبی و بدی بحث می‌کند، طبیعتا از زمانی شکل گرفته که انسان تفکر درباره اینکه بهترین شکل زندگی کدام است را آغاز کرد. این شکل از تفکر زمانی آغاز شد که نوعی اخلاق در جوامع انسانی به صورت آداب و رسوم استاندارد در  زمینه رفتار درست پا گرفت. بر همین اساس، اخلاق با معرفی اولین کدهای اخلاقی آغاز شد.

دکتر محمدهادی وکیلی درباره فلسفه اسلامی چیست و آیا امکان دارد؟ بحث نموده و بیان کرد که فلسفه اسلامی علمی است که با روش‌های عقلی و برهانی به مسائل کلی هستی، معرفت، نفس، خدا و دین‌ می‌پردازد. کِندی نخستین فیلسوف مسلمان و فارابی مؤسس فلسفه اسلامی دانسته شده است. فلسفه اسلامی، سه مکتب مهم دارد که عبارتند از: فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و حکمت مُتعالیه هستند.

دکتر عباس مهدوی نیز در آخر جلسه، سخنرانی خود را با موضوع فلسفه‌ی ذهن؛ خفاش‌بودن به چه می‌ماند؟ آغاز کرده و فلسفهٔ ذهن (Philosophy of Mind) را از شاخه‌های روش فلسفه تحلیلی دانست که ماهیت ذهن، رویدادهای ذهنی، کارکردهای ذهنی، و خودآگاهی را بررسی فلسفی می‌کند. سرشت رابطهٔ این امور با بدن فیزیکی؛ که به مسأله ذهن و بدن (نفس و بدن) معروف است نیز از مهم‌ترین مسائل فلسفه ذهن است. البته رویکردهای قاره‌ای نیز به این شاخهٔ فلسفی وجود دارد مانند پدیدارشناسی هگل. در عصر حاضر مک کلمراک با رویکرد فلسفه قاره‌ای هایدگر که همان رهیافت پدیدارشناختی-اگزیستانسیالیستی است، فلسفه ذهن را بررسی می‌کند.

در پایان این دوره به شرکت‌کنندگان گواهی پایان دوره تقدیم شد که در فرایند پذیرش دانشجو از امتیاز ویژه‌ای برخوردار است.

350a7856
350a7856
350a7863
350a7864
350a7872
350a7942
350a7948
350a7959-2
350a8624
350a8634
350a8640
img_%db%b2%db%b0%db%b2%db%b3%db%b0%db%b5%db%b2%db%b5_%db%b1%db%b5%db%b2%db%b2%db%b2%db%b8

مطالب مشابه