دکتر فتوره چی مطرح کرد؛

جهانی شدن استانداردهای روابط عمومی ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:

مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه گفت: سال ۱۴۰۲ استانداردهای جهانی سرلوحه کار روابط عمومی ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش دانشکده ارتباطات و رسانه ،دکتر محمدمهدی فتوره‌چی،مدرس مدعو دانشکده علوم اجتماعی،ارتباطات و رسانه گفت:روابط عمومی راهبردی از مرزهای بومی گذشته و در مسیر جهانی شدن قرار دارد.

وی با بیان اینکه استاندارد های جهانی بر روابط عمومی کلیشه ای و بومی غلبه خواهد کرد، افزود:تعاملی شدن ، بر خط بودن ، کنشگری و کیفی سازی ارتباطات ، تسهیل گری روابط مردم و سازمان را سرعت می بخشد و معیارهای جهانی روابط عمومی در سازمان ها به یک “پاندمی روابط عمومی یکپارچه” در ایران تبدیل می شود.

فتوره چی گفت:روابط عمومی ۱۴۰۲ به معیار ها و استانداردهای جهانی ارتباطات نوین نزدیک تر می شود و در واقع سال۱۴۰۲ استانداردهای جهانی سرلوحه کار روابط عمومی ها قرار خواهد گرفت.

مطالب مشابه