سواد روابط عمومی چیست؟

تاریخ انتشار:

استاد مدعو دانشگاه رسانه و ارتباطات گفت: سواد روابط عمومی به مجموعه مهارت‌ها و فرایندهایی گفته می‌شود که فرد را قادر می‌سازد به صورت موثری با افراد و گروه‌های مختلف، ارتباط برقرار کند.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات؛ دکتر مهدی فتوره چی با بیان اینکه سواد روابط عمومی در امور کاری و شغلی بسیار مهم است، گفت: سواد روابط عمومی شامل توانایی‌هایی مانند: نوشتن، خواندن، گفتار، شنیدن،توانایی حل مسئله و فهم و تفسیر پیام‌هایی است که در ارتباط با دیگران، بکار می‌روند.

استاد مدعو دانشکده رسانه و ارتباطات افزود: این مجموعه مهارت‌ها شاغلین روابط عمومی را قادر می‌سازد با افراد و گروه‌های مختلف به‌صورت موثری ارتباط برقرار کند.

وی در تشریح این مهارت ها گفت: توانایی نوشتن در مقوله سواد روابط عمومی شامل مهارت نگارش پیام‌هایی مانند ایمیل، نامه، گزارشات و متون دیگر است.

فتوره چی افزود: توانایی خواندن، شامل توانایی فهمیدن و تفسیر کردن پیام‌هایی است که از طریق نامه، ایمیل، متون و مستندات دیگر به روابط عمومی ارسال می‌شوند.

استاد مدعو دانشکده رسانه و ارتباطات اضافه کرد: توانایی گفتاری شامل توانایی صحبت کردن و بیان نظرات، ایده‌ها و اطلاعات و توانایی شنیدن شامل توانایی فهمیدن و تفسیر کردن پیام‌هایی است که افراد دیگر به شخص روابط عمومی می‌گویند.

وی بیان کرد: در حوزه سواد روابط عمومی توانایی تحلیل و ارزیابی شامل توانایی تحلیل و ارزیابی پیام‌هایی است که دریافت می‌کنید و پاسخ‌ها و راه‌حل‌های مناسبی برای آن‌ها ارائه می‌دهید؛ توانایی برقراری ارتباطات موثر شامل توانایی ارتباط موثر با افراد و گروه‌های مختلف شامل توانایی تعامل با کارکنان، مشتریان و سایر افراد است.

فتوره چی گفت: توانایی حل مسئله نیز شامل توانایی حل مسائل و رفع مشکلات در چارچوب ارتباطات عمومی است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: افرادی که دارای سواد روابط عمومی قوی هستند، می‌توانند با موفقیت بیشتری در شغل خود عمل کنند و بهترین نتایج را برای خود و سازمان خود بدست آورند.

وی افزود:از آنجا که ارتباطات عمومی برای همه افراد در زندگی مهم است، داشتن سواد روابط عمومی قوی می‌تواند به فرد کمک کند تا در موفقیت شغلی، روابط شخصی و حتی در زندگی روزمره خود بهتر عمل کند.

مطالب مشابه