به همت پژوهشکده زن و خانواده برگزار خواهد شد

همایش بین‌المللی خانواده مقاوم در 12 و 13 اسفندماه 1402 در تهران و قم برگزار خواهد شد

تاریخ انتشار:

به همت پژوهشکده زن و خانواده همایش بین‌المللی خانواده مقاوم (چالش‌های اخلاقی در جهان متحول) در 12 و 13 اسفندماه 1402 در تهران و قم برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

مهلت ارسال مقاله: 30 دی 1402

محورهای همایش:

 1. رویکردهای نظری به مقاومت پویا در برابر چالش‌های اخلاقی
 2. نقش‌های جنسیتی و مواجهه فعال خانواده با چالش‌های اخلاقی و تهدیدات نوپدید
 3. خانواده مقاوم، ارزش‌های اخلاقی و تحولات جنسی
 4. خانواده مقاوم و مواجهه پویا با تحولات اقتصادی و پیامدهای اخلاقی آن
 5. گروه‌ها و نهادهای خانواده بنیاد و مواجهه فعال با تهدیدات نوپدید
 6. رویکرد نظام تربیتی رسمی به مقاومت پویای خانواده در جهان متحول
 7. رویکرد حکمرانی به مقاومت خانواده در برابر تهدیدات نوپدید
 8. رویکرد ادبیات، هنر و رسانه به خانواده مقاوم، ارزش‌های اخلاقی و جهان متحول
 9. خانواده مقاوم و پویا تهدیدها و فرصت‌های فضای مجازی و فناوری‌های نوظهور
 10. مدیریت شهری، امداد اجتماعی و فرهنگی و خانواده مقاوم
 11. تاریخ اجتماعی و مقاومت پویای خانواده در برابر تحولات اخلاقی در جهان متحول

تلفن تماس:

025-32144684

025-32144585

کانال همایش خانواده مقاوم در ایتا:

https://eitaa.com/resistantfami

کانال همایش خانواده مقاوم در واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/GsHcoKJgjSfE1iuXVxLv1v

اطلاعات بیشتر:

www.resistsntfamily.wfrc.ac.ir

ایمیل:

resistsntfamily@wfrc.ac.ir

مطالب مشابه