به همت دانشکده علوم و معارف قرآن برگزار شد؛

نشست علمی «خوانش قرن ۲۱ از تاریخ قرآن نولدکه» به زبان انگلیسی

تاریخ انتشار:

دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، در راستای تقویت تعاملات علمی بین المللی با دانشگاه های عراق، نشست علمی با عنوان «خوانش قرن ۲۱ از تاریخ قرآن نولدکه» به زبان انگلیسی برگزار کرد. این جلسه با ارائه خانم دکتر اریج الخفاجی استاد دانشگاه قادسیه به صورت بر خط در تاریخ 1401/12/16 به مدت 60 دقیقه برگزار شد.

دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، در راستای تقویت تعاملات علمی بین المللی با دانشگاه های عراق، نشست علمی با عنوان «خوانش قرن ۲۱ از تاریخ قرآن نولدکه» به زبان انگلیسی برگزار کرد. این جلسه با ارائه خانم دکتر اریج الخفاجی استاد دانشگاه قادسیه به صورت بر خط در تاریخ 1401/12/16 به مدت 60 دقیقه برگزار شد.

 

از آنجایی که می‌توان اثر دانشمند آلمانی تئودور نولدکه به نام تاریخ قرآن (۱۸۶۰) را آغازی بر استفاده از نقد تاریخی قرآن دانست، کاوش در این منبع مورد استناد در آثار غربی در ارتباط با قرآن، ضرورت دارد. در این نشست علمی خانم دکتر خفاجی به توصیف تحلیلی این اثر پرداختند. این کتاب به نولدکه منتسب است، اما در واقع محصول مشترک کار پژوهشی و علمی چندین قرآن پژوه غربی از جمله شاگرد نولدکه، فردریش شوالی است.

 

این اثر که در زمره ی مهمترین منابع در زمینه ی قرآن پژوهی غربیان است، شامل سه بخش است؛ بخش اول به تفصیل تاریخچه ی نزول قرآن و تاریخگذاری چهار دوره ای  سوره ها و آیات قرآن را تبیین کرده است. بخش دوم که توسط شاگردش شوالی نوشته شده است، شامل تحلیل دقیقی از مسئله ی جمع و تدوین قرآن است. سومین جلد، اثر برگشتراسر و پرتسل به تاریخ متن قرآن پرداخته و اساسا به اختلاف قرائات بر مبنای روایات اسلامی مربوط است. خانم دکتر خفاجی این تعدد نویسندگان را یکی از موارد نقد این کتاب عنوان کردند.

نشست علمی با جمع بندی نهایی دبیر محترم جلسه سرکار خانم دکتر ساجده بزاز به اتمام رسید.

 

ضبط جلسه در لینک زیر قابل مشاهده و دریافت است:

مشاهده جلسه

 

مطالب مشابه