پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی آغاز شد

پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد- دکتری) آغاز شد

تاریخ انتشار:

قابل توجه طلاب فرهیخته:

پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد- دکتری) از طریق آزمون اختصاصی (ویژه طلاب) آغاز شد

2

لینک ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد و دکتری

2

مطالب مشابه