اولین همایش و نشست عرفان اهل بیت علیهم السلام

عرفان اهل بیت علیهم السلام

تاریخ انتشار:

نقد و بررسی ماهیت عرفان اهل بیت علهیم السلام،شاخصه های این عرفان در مقایسه با عرفان رایج در اسلام و جایگاه عرفان اسلامی در فهم عرفان از متون دینی

دانشکده عرفان برگزار میکند:

اولین نشست عرفان اهل بیت علیهم السلام

سخنران:حجت الاسلام دکتر الهی منش

شاخصه های عرفان اهل بیتی در مقایسه با عرفان اسلامی رایج

سخنران: حجت الاسلام دکتر علی فضلی

جایگاه عرفان اسلامی در فهم عرفان از متون دینی

سخنران:دکتر صدوقی سها

نقد و بررسی ماهیت عرفان اهل بیت علهیم السلام

دبیر  نشست حجت الاسلام دکتر محمدجواد رودگر

زمان:

پنجشنبه 4 اسفند 1401 ساعت 9:30الی 12

دانشگاه ادیان و مذاهب سالن شهید بهشتی

 

مطالب مشابه