دکتر مصطفی فرهودی خبر داد؛

اولین نشست همایش «عرفان اهل بیتی» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود

تاریخ انتشار:

اولین نشست همایش «عرفان اهل بیتی»روز پنجشنبه 4 اسفند 1401 از ساعت 9:30 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛  دکتر مصطفی فرهودی رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: اولین نشست همایش «عرفان اهل بیتی» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود.

رئیس دانشکده عرفان افزود؛ در اولین نشست همایش «عرفان اهل بیتی» آقایان دکتر صدوقی ‌سها با موضوع « نقد و بررسی ماهیت عرفان اهل بیتی» دکتر فضلی با موضوع« جایگاه عرفان اسلامی در فهم عرفان از متون دینی» و دکتر الهی منش با موضوع« شاخصه‌های عرفان اهل بیتی در مقایسه با عرفان اسلامی رایج» به ایراد سخن خواهند پرداخت.

دکتر فرهودی ادامه داد؛ دبیری این نشست که روز پنجشنبه 4 اسفند 1401 از ساعت 9:30 در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود بر عهده دکتر محمد جواد رودگر می‌باشد.

مطالب مشابه