ویدئو ؛ جاسوسی با پوشش علمی و گردشگری

تاریخ انتشار:

قطعه فیلم زیر ، نمونه ای از شگرد های سرویس های اطلاعاتی در استفاده از پوشش کار فرهنگی و گردشگری است

از پوشش های علمی مثل تبادل استاد و تبادل دانشجو برای جمع آوری اطلاعات نظامی ، هسته ای ، علمی، و… برای برنامه ریزی و توطئه علیه کشور عزیزمان استفاده میکنند که باید هوشیار باشیم.

دیدن این قطعه فیلم برای کسانی که به خارج از کشور رفت آمد دارند مثل اساتید و کارمندان  توصیه می گردد.