معاونت پژوهشی برگزار می کند: اهل کتاب بودن آیین هندو

کرسی های علمی ترویجی

تاریخ انتشار:

دومین جلسه کرسی‌های علمی -- ترویجی در زمستان ۱۴۰۱ 🕉 آيا آیین هندو در زمرة اهل کتاب است؟ آیا اهل کتاب بودن منحصر به چهار دینی است که نام‌شان در قرآن كريم تصریح شده است؟

آيا آیین هندو در زمرة اهل کتاب است؟

آیا اهل کتاب بودن منحصر به چهار دینی است که نام‌شان در قرآن كريم تصریح شده است؟

آيا از نظرگاه کلامی می‌توان آیین هندو را در شمار «من له شبهة کتاب» تلقي كرد.

🕉 سخنران در اين نشست علمي مي‌كوشد نشان دهد با آن‌كه نام آيين هندو در قرآن كريم نيامده است، اما مي‌تواند اهل كتاب باشد يا دست‌كم از منظر الاهیات، وحی و پیامبری و آخرت‌شناسی، اگرچه در ظاهر شرک‌آمیز و خرافی است، اما در واقع عميقاً توحیدي است و بسياري از باورهاي آن به اديان توحيدي شبيه و مانند است. بنابراين دست‌كم مي‌تواند از مصاديق من له شبهه كتاب باشد.

🕉 این نشست علمي با حضور دو ناقد يكي كارشناس فقهي و ديگري كارشناس دين‌پژوهي دوشنبه رأس ساعت ۱۰ در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

ناقد: استاد خلیل قنبری

ناقد:حجه الاسلام دکتر محمد رضا جباران

دبیر: هادی ولی پور

☎️ دبیرخانه کرسی‌های علمی — ترویجی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

(با حضور دکتر محمد روحانی)

دوشنبه 24بهمن 1401 ساعت 10 الی 12

سالن کنفرانس شهید بهشتی

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

 

مطالب مشابه