دکتر احمدرضا مفتاح

دکتری کلام (گرایش فلسفه دین)
هیئت علمی
عضو هیئت علمی گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
حوزه های مورد علاقه
الهيات مسيحی، مطالعات تطبيقی، اخلاق تطبيقی.
اطلاعات تماس
meftah555@gmail.com