دکتر مهراب صادق‌ نیا

دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
عضو هیئت علمی رشته ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
حوزه های مورد علاقه
تفسير و مکاتب تفسيري، الهيات تطبيقي ، اخلاق اديان.
اطلاعات تماس
MehRabsadeghniam@gmail.com