مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب خبر داد:

دسترسی پژوهشگران به منابع ۳۰ کتابخانه و مرکز علمی در کشور

تاریخ انتشار:

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب با بیش از ۳۰ مرکز و کتابخانه‌های تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است که پژوهشگران می‌توانند به اسناد و منابع آن مراکز دسترسی پیدا کنند.

تفاهم نامه همکاری با کتابخانه‌ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از محمدی شجاعی، مدیر کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب، مراکز و کتابخانه‌های بزرگی با کتابخانه دانشگاه تفاهم‌نامه همکاری دارند که از این طریق پژوهشگران گرامی می‌توانند به تمامی اسناد و منابع آن کتابخانه‌ها دسترسی داشته باشند.

بر اساس این خبر، کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب از طریق مجمع کتابخانه‌های تخصصی قم (مکتا) با بسیاری از مراکز و کتابخانه‌های بزرگ سراسر کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است که بر اساس آن پژوهشگران می‌توانند به اسناد و منابع آن مراکز دسترسی پیدا کنند.

دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگرانی که نیازمند مراجعه به هر کدام از مراکز یا کتابخانه‌های دارای تفاهم‌نامه هستند می‌توانند با مراجعه به جناب آقای رضا نظری صمصام، کتابدار کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب، راهنمایی‌های لازم را کسب کنند. لیست این مراکز و کتابخانه‌ها در پوستر منتشر شده موجود است.

تفاهم نامه همکاری با کتابخانه‌ها

 

مطالب مشابه