امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشکده شیعه شناسی و موسسه معارف اهل بیت(ع)

20230119_120723-2
20230119_120723-2
20230119_120925-2
photo2953368790-2
photo29533685722-2
20230119_120723
photo2953368790
20230119_120925
20230119_120717
shiastudies8
shiastudies7