معرفت‌شناسی عرفانی مبتنی بر ماثورات ائمه اطهار علیهم السلام از…

جلسه دفاع دکتری تصوف و عرفان

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله دکتری تصوف و عرفان اسلامی، با موضوع: معرفت‌شناسی عرفانی مبتنی بر ماثورات ائمه اطهار علیهم السلام از امام علی علیه السلام تا امام صادق علیه السلام

دانشکده عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب قم

جلسه دفاع رساله دکتری تصوف و عرفان اسلامی

با موضوع: معرفت‌شناسی عرفانی مبتنی بر ماثورات ائمه اطهار علیهم السلام از امام علی علیه السلام تا امام صادق علیه السلام

دانشجو: سعید محمدی عیبلو

استاد راهنما: دکتر امداد توران

استاد مشاور: حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی‌منش

📌 زمان برگزاری: یکشنه 9 بهمن 1401

سالن شهید بهشتی، ساعت 10

مطالب مشابه